Privacybeleid

Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

 1. Bedrijfsgegevens

Naam ondernemer: Wonder Mama

Website: www.wondermama.nl
E-mailadres: info@wondermama.nl

KvK-nummer: 71162585

Btw-nummer: NL858604449B01

 1. Wij kunnen u, in het kader van een gesloten overeenkomst, aanbiedingen doen over soortgelijke producten en diensten, mits u bij het verstrekken hiervan geen verzet heeft aangetekend. De mogelijkheid tot het aantekenen van verzet is vermeld bij het moment van het verstrekken van uw gegevens. Bovendien wordt u in elke communicatie de mogelijkheid geboden om onder dezelfde voorwaarden verzet aan te tekenen tegen verder gebruik van uw e-mailadres.
 2. Bij het verzamelen van uw e-mailadres voor redenen anders dan in het kader van een gesloten overeenkomst, wordt dit niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie wanneer u daarvoor geen toestemming heeft verleend.
 3. Postadres

 Wij gebruiken uw postadres alleen voor het verzenden van informatie en producten die u hebt aangevraagd.

 1. Telefoonnummer

 Wij gebruiken uw telefoonnummer niet voor commerciële doeleinden. Wonder Mama zal alleen telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is om u te informeren over de bestellingen die u online geplaatst hebt.

 1. Overige persoonsgegevens

Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen (door middel van cookies, het uitlezen van randapparatuur of anderszins) indien:

 1. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor:
 2. de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;
 3. de goede invulling van een publiekrechtelijke taak;
 4. de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij uw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren), of;
 5. u toestemming heeft gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan.

Wij bewaren uw gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

 1. Bijzondere persoonsgegevens

De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties

 1. Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens
 2. Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector;
 3. Veiligheid opslag van gegevens

 Veiligheidscriteria

 1. Op de pagina waar u persoonsgegevens verstrekt wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding.
 2. Alle systemen waarin (gevoelige) persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van antivirussoftware en de laatste beveiligingsgerelateerde patches van alle andere belangrijke software, zoals uitgegeven door de leveranciers van deze software.
 3. Toegang tot uw gegevens

Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als u toegang wenst tot deze informatie, of uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren gelieve u contact met ons op te nemen op onderstaand adres.

 1. Contact

Als u wenst te reageren op onze Privacy Policy, kun u contact opnemen:

 1. Op het volgende e-mailadres: info@wondermama.nl

Dit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomend geval zal u hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld.

 1. Nieuwsbrief

Uw gegevens worden geregistreerd om u gericht informatie en aanbiedingen van Wonder Mama per mail toe te sturen. Enkel voor dit doel zullen uw gegevens gebruikt worden. Uw gegevens zullen hiervoor alleen worden gebruikt als u hierom expliciet verzocht heeft door het inschrijfformulier voor de nieuwsbrief op onze website in te vullen.

Wonder Mama draagt er zorg voor dat uw gegevens veilig opgeslagen worden en blijven.

 1. Afmelden nieuwsbrief

Onderaan iedere nieuwsbrief vindt u de mogelijkheid om u af te melden voor de communicatie vanuit Wonder Mama. Als u uw gegevens aan wilt passen kunt u een e-mail sturen naar info@wondermama.nl

 1. Cookies

Wonder Mama maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek. Cookies worden toegepast op vrijwel alle websites. Het gebruik van cookies is voor de dienstverlening via de website door Wonder Mama belangrijk en Wonder Mama wil u dan ook zo goed mogelijk informeren over haar gebruik van cookies.

 1. Bij elk bezoek aan Wondermama.nl herkent onze webserver automatisch alleen uw domeinnaam en niet uw e-mailadres.

Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:

-       uw domeinnaam, maar niet uw e-mailadres

-       uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert bijv. bij het plaatsen van een bestelling

-       de domeinnaam van andere sites die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan

-       alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie)

Deze informatie wordt gebruikt:

 1. om u relevantere online advertenties te bieden
 2. de informatie kan doorgegeven worden aan andere organisaties waarmee wij contractueel verbonden zijn, die de informatie kunnen gebruiken voor commerciële doeleinden (behalve indien u daar bezwaar tegen maakt - zie verder);
 3. informatie te registreren die eigen is aan u, zoals de webpagina's die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan;
 4. ervoor te zorgen dat u niet herhaaldelijk dezelfde advertenties ontvangt;
 5. Blokkeren van cookies

Uiteraard is het ook mogelijk om cookies te blokkeren of om geen toestemming te geven. De meeste internetbrowsers kunnen zodanig ingesteld worden, dat cookies niet geaccepteerd worden. De wijze waarop u dit kunt doen is afhankelijk van de browser die u gebruikt. U dient er rekening mee te houden dat bepaalde delen de Wonder Mama website niet of niet optimaal zullen functioneren wanneer u cookies blokkeert. De manier waarop u cookies uit kunt schakelen verschilt per browser.

 1. Cookies achteraf verwijderen

Na het bezoek aan de website kunt u ervoor kiezen om de cookies van uw computer verwijderen. Hoe u dit kunt doen verschilt per browser.

Top